Get Subscription Deployment Locations

Operations

Get Subscription Deployment Locations

Pobiera listę dostępnych regionów geograficznych oraz ministamps