Workflow Run Action Scope Repetitions

Operations

Get

Pobierz powtórzenie w zakresie akcji przebiegu przepływu pracy.

List

Wyświetl listę powtórzeń dotyczących zakresu akcji przebiegu przepływu pracy.