Udostępnij za pośrednictwem


Workflow Run Actions

Operacje

Get

Pobiera akcję uruchamiania przepływu pracy.

List

Pobiera listę akcji uruchamiania przepływu pracy.

List Expression Traces

Listy śledzenia wyrażeń przebiegu przepływu pracy.