Policy

Operations

Get

Pobiera bieżące zasady dla typu zaświadczania.

Reset

Resetuje zasady zaświadczania dla określonej dzierżawy i przywraca domyślne zasady.

Set

Ustawia zasady dla danego typu zaświadczania.