Udostępnij za pośrednictwem


Module

Operacje

Create Or Update

Utwórz lub zaktualizuj moduł zidentyfikowany przez nazwę modułu.

Delete

Usuń moduł według nazwy.

Get

Pobierz moduł zidentyfikowany przez nazwę modułu.

List By Automation Account

Pobieranie listy modułów.

Update

Zaktualizuj moduł zidentyfikowany przez nazwę modułu.