Udostępnij za pośrednictwem


Sessions

Operacje

Close

Zamknij istniejącą sesję.

Get

Pobierz sesję według identyfikatora.

List

Wyświetl listę wszystkich sesji.

Open

Otwórz nową sesję.