Scale Unit Nodes

Operations

Get

Zwróć żądany węzeł jednostki skalowania.

List

Zwraca listę wszystkich węzłów jednostki skalowania w lokalizacji.

Power Off

Wyłącz węzeł jednostki skalowania.

Power On

Włączanie węzła jednostki skalowania.

Repair

Naprawia węzeł klastra.

Shutdown

Zamykanie węzła jednostki skalowania.

Start Maintenance Mode

Uruchom tryb konserwacji węzła jednostki skalowania.

Stop Maintenance Mode

Zatrzymaj tryb konserwacji węzła jednostki skalowania.