Udostępnij za pośrednictwem


Storage Sub Systems

Operacje

Get

Zwróć żądany podsystem magazynowania.

List

Zwraca listę wszystkich podsystemów magazynowania dla lokalizacji.