Protection Container Refresh Operation Results

Operations

Get

Zapewnia wynik operacji odświeżania wyzwalanej przez operację BeginRefresh.