Operations - List

Wyświetla listę dostępnych operacji dostawcy Microsoft.Batch

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Batch/operations?api-version=2023-05-01

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
api-version
query True

string

Wersja interfejsu API, która ma być używana z żądaniem HTTP.

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
200 OK

OperationListResult

Operacja zakończyła się pomyślnie. Odpowiedź zawiera listę dostępnych operacji.

Other Status Codes

CloudError

Odpowiedź na błąd opisująca, dlaczego operacja nie powiodła się.

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ OAuth2 usługi Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Nazwa Opis
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

OperationsList

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Batch/operations?api-version=2023-05-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/providers/Microsoft.Insights/diagnosticSettings/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Accounts",
    "operation": "Read diagnostic setting",
    "description": "Gets the diagnostic setting for the resource"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/providers/Microsoft.Insights/diagnosticSettings/write",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Accounts",
    "operation": "Write diagnostic setting",
    "description": "Creates or updates the diagnostic setting for the resource"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/providers/Microsoft.Insights/logDefinitions/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Account Log Definitions",
    "operation": "Read Batch service log definitions",
    "description": "Gets the available logs for the Batch service"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "system",
   "properties": {
    "serviceSpecification": {
     "logSpecifications": [
      {
       "name": "ServiceLog",
       "displayName": "Service Logs",
       "blobDuration": "PT1H"
      }
     ]
    }
   }
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/providers/Microsoft.Insights/metricDefinitions/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Account Metric Definitions",
    "operation": "Read Batch service metric definitions",
    "description": "Gets the available metrics for the Batch service"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "system",
   "properties": {
    "serviceSpecification": {
     "metricSpecifications": [
      {
       "name": "CoreCount",
       "displayName": "Dedicated Core Count",
       "displayDescription": "Total number of dedicated cores in the batch account",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "TotalNodeCount",
       "displayName": "Dedicated Node Count",
       "displayDescription": "Total number of dedicated nodes in the batch account",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "LowPriorityCoreCount",
       "displayName": "LowPriority Core Count",
       "displayDescription": "Total number of low-priority cores in the batch account",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "TotalLowPriorityNodeCount",
       "displayName": "Low-Priority Node Count",
       "displayDescription": "Total number of low-priority nodes in the batch account",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "CreatingNodeCount",
       "displayName": "Creating Node Count",
       "displayDescription": "Number of nodes being created",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "StartingNodeCount",
       "displayName": "Starting Node Count",
       "displayDescription": "Number of nodes starting",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "WaitingForStartTaskNodeCount",
       "displayName": "Waiting For Start Task Node Count",
       "displayDescription": "Number of nodes waiting for the Start Task to complete",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "StartTaskFailedNodeCount",
       "displayName": "Start Task Failed Node Count",
       "displayDescription": "Number of nodes where the Start Task has failed",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "IdleNodeCount",
       "displayName": "Idle Node Count",
       "displayDescription": "Number of idle nodes",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "OfflineNodeCount",
       "displayName": "Offline Node Count",
       "displayDescription": "Number of offline nodes",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "RebootingNodeCount",
       "displayName": "Rebooting Node Count",
       "displayDescription": "Number of rebooting nodes",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "ReimagingNodeCount",
       "displayName": "Reimaging Node Count",
       "displayDescription": "Number of reimaging nodes",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "RunningNodeCount",
       "displayName": "Running Node Count",
       "displayDescription": "Number of running nodes",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "LeavingPoolNodeCount",
       "displayName": "Leaving Pool Node Count",
       "displayDescription": "Number of nodes leaving the Pool",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "UnusableNodeCount",
       "displayName": "Unusable Node Count",
       "displayDescription": "Number of unusable nodes",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "PreemptedNodeCount",
       "displayName": "Preempted Node Count",
       "displayDescription": "Number of preempted nodes",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "lockAggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "TaskStartEvent",
       "displayName": "Task Start Events",
       "displayDescription": "Total number of tasks that have started",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "poolId",
         "displayName": "Pool ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        },
        {
         "name": "jobId",
         "displayName": "Job ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "TaskCompleteEvent",
       "displayName": "Task Complete Events",
       "displayDescription": "Total number of tasks that have completed",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "poolId",
         "displayName": "Pool ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        },
        {
         "name": "jobId",
         "displayName": "Job ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "TaskFailEvent",
       "displayName": "Task Fail Events",
       "displayDescription": "Total number of tasks that have completed in a failed state",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "poolId",
         "displayName": "Pool ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        },
        {
         "name": "jobId",
         "displayName": "Job ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "PoolCreateEvent",
       "displayName": "Pool Create Events",
       "displayDescription": "Total number of pools that have been created",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "poolId",
         "displayName": "Pool ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "PoolResizeStartEvent",
       "displayName": "Pool Resize Start Events",
       "displayDescription": "Total number of pool resizes that have started",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "poolId",
         "displayName": "Pool ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "PoolResizeCompleteEvent",
       "displayName": "Pool Resize Complete Events",
       "displayDescription": "Total number of pool resizes that have completed",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "poolId",
         "displayName": "Pool ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "PoolDeleteStartEvent",
       "displayName": "Pool Delete Start Events",
       "displayDescription": "Total number of pool deletes that have started",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "poolId",
         "displayName": "Pool ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "PoolDeleteCompleteEvent",
       "displayName": "Pool Delete Complete Events",
       "displayDescription": "Total number of pool deletes that have completed",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "poolId",
         "displayName": "Pool ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "JobDeleteCompleteEvent",
       "displayName": "Job Delete Complete Events",
       "displayDescription": "Total number of jobs that have been successfully deleted.",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "jobId",
         "displayName": "Job ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "JobDeleteStartEvent",
       "displayName": "Job Delete Start Events",
       "displayDescription": "Total number of jobs that have been requested to be deleted.",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "jobId",
         "displayName": "Job ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "JobDisableCompleteEvent",
       "displayName": "Job Disable Complete Events",
       "displayDescription": "Total number of jobs that have been successfully disabled.",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "jobId",
         "displayName": "Job ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "JobDisableStartEvent",
       "displayName": "Job Disable Start Events",
       "displayDescription": "Total number of jobs that have been requested to be disabled.",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "jobId",
         "displayName": "Job ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "JobStartEvent",
       "displayName": "Job Start Events",
       "displayDescription": "Total number of jobs that have been successfully started.",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "jobId",
         "displayName": "Job ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "JobTerminateCompleteEvent",
       "displayName": "Job Terminate Complete Events",
       "displayDescription": "Total number of jobs that have been successfully terminated.",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "jobId",
         "displayName": "Job ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      },
      {
       "name": "JobTerminateStartEvent",
       "displayName": "Job Terminate Start Events",
       "displayDescription": "Total number of jobs that have been requested to be terminated.",
       "unit": "Count",
       "aggregationType": "Total",
       "fillGapWithZero": false,
       "availabilities": [
        {
         "timeGrain": "PT1M",
         "blobDuration": "PT1H"
        }
       ],
       "dimensions": [
        {
         "name": "jobId",
         "displayName": "Job ID",
         "toBeExportedForShoebox": true
        }
       ],
       "supportsInstanceLevelAggregation": false,
       "enableRegionalMdmAccount": false
      }
     ]
    }
   }
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/jobs/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Jobs",
    "operation": "List or Get Jobs",
    "description": "Lists jobs on a Batch account or gets the properties of a job"
   },
   "isDataAction": true
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/jobs/write",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Jobs",
    "operation": "Create or Update Job",
    "description": "Creates a new job on a Batch account or updates an existing job"
   },
   "isDataAction": true
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/jobs/delete",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Jobs",
    "operation": "Delete Job",
    "description": "Deletes a job from a Batch account"
   },
   "isDataAction": true
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/jobSchedules/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Job Schedules",
    "operation": "List or Get Job Schedules",
    "description": "Lists job schedules on a Batch account or gets the properties of a job schedule"
   },
   "isDataAction": true
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/jobSchedules/write",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Job Schedules",
    "operation": "Create or Update Job Schedule",
    "description": "Creates a new job schedule on a Batch account or updates an existing job schedule"
   },
   "isDataAction": true
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/jobSchedules/delete",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Job Schedules",
    "operation": "Delete Job Schedule",
    "description": "Deletes a job schedule from a Batch account"
   },
   "isDataAction": true
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/operations/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Available Batch Operations",
    "operation": "List Available Batch Operations",
    "description": "Lists operations available on Microsoft.Batch resource provider"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Accounts",
    "operation": "List or Get Batch Accounts",
    "description": "Lists Batch accounts or gets the properties of a Batch account"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/write",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Accounts",
    "operation": "Create or Update Batch Account",
    "description": "Creates a new Batch account or updates an existing Batch account"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/delete",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Accounts",
    "operation": "Delete Batch Account",
    "description": "Deletes a Batch account"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/listkeys/action",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Accounts",
    "operation": "List Batch Account Keys",
    "description": "Lists access keys for a Batch account"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/regeneratekeys/action",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Accounts",
    "operation": "Regenerate Batch Account Keys",
    "description": "Regenerates access keys for a Batch account"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/locations/quotas/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Quotas",
    "operation": "Get Batch Quotas",
    "description": "Gets Batch quotas of the specified subscription at the specified Azure region"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/locations/checkNameAvailability/action",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Name Availability",
    "operation": "Check Name Availability",
    "description": "Checks that the account name is valid and not in use."
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/operationResults/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Resource Provider",
    "operation": "Get Batch account operation results",
    "description": "Gets the results of a long running Batch account operation"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/locations/accountOperationResults/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Resource Provider",
    "operation": "Get Batch account operation results",
    "description": "Gets the results of a long running Batch account operation"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/register/action",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Resource Provider",
    "operation": "Register the Batch Resource Provider",
    "description": "Registers the subscription for the Batch Resource Provider and enables the creation of Batch accounts"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/unregister/action",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Resource Provider",
    "operation": "Unregister the Batch Resource Provider",
    "description": "Unregisters the subscription for the Batch Resource Provider preventing the creation of Batch accounts"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/syncAutoStorageKeys/action",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Accounts",
    "operation": "Synchronize Auto Storage Account Keys",
    "description": "Synchronizes access keys for the auto storage account configured for a Batch account"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/applications/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Applications",
    "operation": "List or Get Applications",
    "description": "Lists applications or gets the properties of an application"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/applications/write",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Applications",
    "operation": "Create or Update Application",
    "description": "Creates a new application or updates an existing application"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/applications/delete",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Applications",
    "operation": "Delete Application",
    "description": "Deletes an application"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/applications/versions/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Application Packages",
    "operation": "Get Application Package",
    "description": "Gets the properties of an application package"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/applications/versions/write",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Application Packages",
    "operation": "Create or Update Application Package",
    "description": "Creates a new application package or updates an existing application package"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/applications/versions/delete",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Application Packages",
    "operation": "Delete Application Package",
    "description": "Deletes an application package"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/applications/versions/activate/action",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Application Packages",
    "operation": "Activate Application Package",
    "description": "Activates an application package"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/certificates/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Certificates",
    "operation": "List or Get Certificates",
    "description": "Lists certificates on a Batch account or gets the properties of a certificate"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/certificates/write",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Certificates",
    "operation": "Create or Update Certificate",
    "description": "Creates a new certificate on a Batch account or updates an existing certificate"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/certificates/delete",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Certificates",
    "operation": "Delete Certificate",
    "description": "Deletes a certificate from a Batch account"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/certificates/cancelDelete/action",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Certificates",
    "operation": "Cancel Delete Certificate",
    "description": "Cancels the failed deletion of a certificate on a Batch account"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/certificateOperationResults/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Certificates",
    "operation": "Get Certificate Operation Results",
    "description": "Gets the results of a long running certificate operation on a Batch account"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/pools/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Pools",
    "operation": "List or Get Pools",
    "description": "Lists pools on a Batch account or gets the properties of a pool"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/pools/write",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Pools",
    "operation": "Create or Update Pool",
    "description": "Creates a new pool on a Batch account or updates an existing pool"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/pools/delete",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Pools",
    "operation": "Delete Pool",
    "description": "Deletes a pool from a Batch account"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/pools/stopResize/action",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Pools",
    "operation": "Stop Pool Resize",
    "description": "Stops an ongoing resize operation on a Batch account pool"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/pools/disableAutoscale/action",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Pools",
    "operation": "Disable Pool AutoScale",
    "description": "Disables automatic scaling for a Batch account pool"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/poolOperationResults/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Pools",
    "operation": "Get Pool Operation Results",
    "description": "Gets the results of a long running pool operation on a Batch account"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/locations/virtualMachineSkus/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Supported Skus",
    "operation": "List Supported Batch Virtual Machine VM",
    "description": "Lists available Batch supported Virtual Machine VM sizes at the given location"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/locations/cloudServiceSkus/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Batch Supported Skus",
    "operation": "List Supported Batch Cloud Service VM",
    "description": "Lists available Batch supported Cloud Service VM sizes at the given location"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/privateLinkResources/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "PrivateLinkResources",
    "operation": "Get or List Private link resources",
    "description": "Gets the properties of a Private link resource or Lists Private link resources on a Batch account"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/privateEndpointConnections/write",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "PrivateEndpointConnections",
    "operation": "Update Private endpoint connection",
    "description": "Update an existing Private endpoint connection on a Batch account"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/privateEndpointConnections/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "PrivateEndpointConnections",
    "operation": "Get or List Private endpoint connection",
    "description": "Gets Private endpoint connection or Lists Private endpoint connections on a Batch account"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/privateEndpointConnectionResults/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "PrivateEndpointConnections",
    "operation": "Get Batch account private endpoint connection operation results",
    "description": "Gets the results of a long running Batch account private endpoint connection operation"
   },
   "isDataAction": false
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/privateEndpointConnectionProxies/validate/action",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "PrivateEndpointConnectionProxies",
    "operation": "Validates a Private endpoint connection proxy",
    "description": "Validates a Private endpoint connection proxy on a Batch account"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/privateEndpointConnectionProxies/write",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "PrivateEndpointConnectionProxies",
    "operation": "Create or Update Private endpoint connection proxy",
    "description": "Create a new Private endpoint connection proxy on a Batch account"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/privateEndpointConnectionProxies/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "PrivateEndpointConnectionProxies",
    "operation": "Get Private endpoint connection proxy",
    "description": "Gets Private endpoint connection proxy on a Batch account"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/privateEndpointConnectionProxies/delete",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "PrivateEndpointConnectionProxies",
    "operation": "Delete Private endpoint connection proxy",
    "description": "Delete a Private endpoint connection proxy on a Batch account"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/privateEndpointConnectionProxyResults/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "PrivateEndpointConnectionProxies",
    "operation": "Get Batch account private endpoint connection proxy operation results",
    "description": "Gets the results of a long running Batch account private endpoint connection proxy operation"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "system"
  },
  {
   "name": "Microsoft.Batch/batchAccounts/outboundNetworkDependenciesEndpoints/read",
   "display": {
    "provider": "Microsoft Batch",
    "resource": "Outbound Network Dependencies Endpoints",
    "operation": "List Outbound Network Dependency Endpoints",
    "description": "Lists the outbound network dependency endpoints for a Batch account"
   },
   "isDataAction": false,
   "origin": "user,system"
  }
 ]
}

Definicje

Nazwa Opis
CloudError

Odpowiedź na błąd z usługi Batch.

CloudErrorBody

Odpowiedź na błąd z usługi Batch.

Display

Obiekt, który opisuje operację.

Operation

Operacja interfejsu API REST

OperationListResult

Wynik żądania wyświetlenia listy operacji interfejsu API REST. Zawiera listę operacji i adres URL oboklinku, aby uzyskać następny zestaw wyników.

CloudError

Odpowiedź na błąd z usługi Batch.

Nazwa Typ Opis
error

CloudErrorBody

Treść odpowiedzi o błędzie.

CloudErrorBody

Odpowiedź na błąd z usługi Batch.

Nazwa Typ Opis
code

string

Identyfikator błędu. Kody są niezmienne i mają być używane programowo.

details

CloudErrorBody[]

Lista dodatkowych szczegółów dotyczących błędu.

message

string

Komunikat opisujący błąd, który ma być odpowiedni do wyświetlania w interfejsie użytkownika.

target

string

Element docelowy określonego błędu. Na przykład nazwa właściwości w błędzie.

Display

Obiekt, który opisuje operację.

Nazwa Typ Opis
description

string

Przyjazna nazwa operacji

operation

string

Typ operacji.
Na przykład: odczyt, zapis, usuwanie lub listKeys/action

provider

string

Przyjazna nazwa dostawcy zasobów.

resource

string

Typ zasobu, na którym jest wykonywana operacja.

Operation

Operacja interfejsu API REST

Nazwa Typ Opis
display

Display

Obiekt, który opisuje operację.

isDataAction

boolean

Wskazuje, czy operacja jest akcją danych

name

string

Nazwa operacji.
Jest to format {provider}/{resource}/{operation}

origin

string

Zamierzony wykonawca operacji.

properties

object

Właściwości operacji.

OperationListResult

Wynik żądania wyświetlenia listy operacji interfejsu API REST. Zawiera listę operacji i adres URL oboklinku, aby uzyskać następny zestaw wyników.

Nazwa Typ Opis
nextLink

string

Adres URL umożliwiający pobranie następnego zestawu wyników listy operacji, jeśli istnieją.

value

Operation[]

Lista operacji obsługiwanych przez dostawcę zasobów.