Assignment Operations

Operations

Get

Pobierz operację przypisania strategii.

List

Wyświetlanie listy operacji dla danego przypisania strategii w ramach subskrypcji lub grupy zarządzania.