Model - List Entity Suggestions

Uzyskaj sugerowane przykładowe wypowiedzi, które poprawiłyby dokładność modelu jednostki w wersji aplikacji.

GET {Endpoint}/luis/api/v2.0/apps/{appId}/versions/{versionId}/entities/{entityId}/suggest
GET {Endpoint}/luis/api/v2.0/apps/{appId}/versions/{versionId}/entities/{entityId}/suggest?take={take}

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
appId
path True
 • string
uuid

Identyfikator aplikacji.

Endpoint
path True
 • string

Obsługiwane punkty końcowe usług Cognitive Services (protokół i nazwa hosta, na przykład: https://westus.api.cognitive.microsoft.com).

entityId
path True
 • string
uuid

Model wyodrębniania jednostek docelowych w celu ulepszenia.

versionId
path True
 • string

Identyfikator wersji.

take
query
 • integer

Liczba wpisów do zwrócenia. Maksymalny rozmiar strony to 500. Wartość domyślna to 100.

Nagłówek żądania

Name Required Type Description
Ocp-Apim-Subscription-Key True
 • string

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

Jeśli nie ma wytrenowanego modelu jednostki, nic nie zostanie zwrócone w odpowiedzi. Jeśli istnieje wytrenowany model i aktywne uczenie znajdzie wszelkie istotne zapytania, są zwracane z przewidywaniami modelu jednostek. Jeśli istnieje wytrenowany model, ale aktywne uczenie nie znalazło żadnych istotnych zapytań, pusta lista zostanie zwrócona w odpowiedzi.

Other Status Codes

Odpowiedź na błąd.

Zabezpieczenia

Ocp-Apim-Subscription-Key

Type: apiKey
In: header

Przykłady

Successful Get Entity Suggestion Examples

Sample Request

GET {Endpoint}/luis/api/v2.0/apps/86226c53-b7a6-416f-876b-226b2b5ab07b/versions/0.1/entities/3d73462d-98f0-4dcd-8d30-fab9e65f2e73/suggest

Sample Response

[
 {
  "text": "hey",
  "tokenizedText": [
   "hey"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.65
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.02
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "2-2-2017",
  "tokenizedText": [
   "2",
   "-",
   "2",
   "-",
   "2017"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.88
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 0,
    "endTokenIndex": 4,
    "phrase": "2-2-2017"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "maybe find me an airport first",
  "tokenizedText": [
   "maybe",
   "find",
   "me",
   "an",
   "airport",
   "first"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.99
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "as",
  "tokenizedText": [
   "as"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.98
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "find hotel in barcelona",
  "tokenizedText": [
   "find",
   "hotel",
   "in",
   "barcelona"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 3,
    "endTokenIndex": 3,
    "phrase": "barcelona"
   },
   {
    "entityName": "geography",
    "startTokenIndex": 3,
    "endTokenIndex": 3,
    "phrase": "barcelona"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "find airport with code atl",
  "tokenizedText": [
   "find",
   "airport",
   "with",
   "code",
   "atl"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Code",
    "startTokenIndex": 4,
    "endTokenIndex": 4,
    "phrase": "atl"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "change hotel location to madrid",
  "tokenizedText": [
   "change",
   "hotel",
   "location",
   "to",
   "madrid"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0.24
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 4,
    "endTokenIndex": 4,
    "phrase": "madrid"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "ok, find me an airport",
  "tokenizedText": [
   "ok",
   ",",
   "find",
   "me",
   "an",
   "airport"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "eze",
  "tokenizedText": [
   "eze"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.68
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.29
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Code",
    "startTokenIndex": 0,
    "endTokenIndex": 0,
    "phrase": "eze"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "today",
  "tokenizedText": [
   "today"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.64
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 0,
    "endTokenIndex": 0,
    "phrase": "today"
   },
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 0,
    "endTokenIndex": 0,
    "phrase": "today"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "buenos aires",
  "tokenizedText": [
   "buenos",
   "aires"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.16
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.07
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "hi there",
  "tokenizedText": [
   "hi",
   "there"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.37
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "05-28-2017",
  "tokenizedText": [
   "05",
   "-",
   "28",
   "-",
   "2017"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.85
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 0,
    "endTokenIndex": 4,
    "phrase": "05-28-2017"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "tomorrow",
  "tokenizedText": [
   "tomorrow"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.6
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 0,
    "endTokenIndex": 0,
    "phrase": "tomorrow"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "tell me the weather in san francisco",
  "tokenizedText": [
   "tell",
   "me",
   "the",
   "weather",
   "in",
   "san",
   "francisco"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.99
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "san francisco"
   },
   {
    "entityName": "geography",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "san francisco"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "find me a hotel in barcelona",
  "tokenizedText": [
   "find",
   "me",
   "a",
   "hotel",
   "in",
   "barcelona"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 5,
    "phrase": "barcelona"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "dme",
  "tokenizedText": [
   "dme"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.62
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.09
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "dude",
  "tokenizedText": [
   "dude"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.65
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.02
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "sorry, find me airport juj",
  "tokenizedText": [
   "sorry",
   ",",
   "find",
   "me",
   "airport",
   "juj"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Code",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 5,
    "phrase": "juj"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "madrid",
  "tokenizedText": [
   "madrid"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.52
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "search for airport",
  "tokenizedText": [
   "search",
   "for",
   "airport"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "what's the time in miami?",
  "tokenizedText": [
   "what",
   "'",
   "s",
   "the",
   "time",
   "in",
   "miami",
   "?"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 6,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "miami"
   },
   {
    "entityName": "geography",
    "startTokenIndex": 6,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "miami"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "next monday",
  "tokenizedText": [
   "next",
   "monday"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.3
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 0,
    "endTokenIndex": 1,
    "phrase": "next monday"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "search hotels, seattle",
  "tokenizedText": [
   "search",
   "hotels",
   ",",
   "seattle"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.02
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "geography",
    "startTokenIndex": 3,
    "endTokenIndex": 3,
    "phrase": "seattle"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "change location to madrid",
  "tokenizedText": [
   "change",
   "location",
   "to",
   "madrid"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.03
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 3,
    "endTokenIndex": 3,
    "phrase": "madrid"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "search hotels, \"next day\"",
  "tokenizedText": [
   "search",
   "hotels",
   ",",
   "\"",
   "next",
   "day",
   "\""
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0.99
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "find a deluxe room in a 3 stars hotel in barcelona please",
  "tokenizedText": [
   "find",
   "a",
   "deluxe",
   "room",
   "in",
   "a",
   "3",
   "stars",
   "hotel",
   "in",
   "barcelona",
   "please"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "RoomType",
    "startTokenIndex": 2,
    "endTokenIndex": 2,
    "phrase": "deluxe"
   },
   {
    "entityName": "Category",
    "startTokenIndex": 6,
    "endTokenIndex": 7,
    "phrase": "3 stars"
   },
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 10,
    "endTokenIndex": 10,
    "phrase": "barcelona"
   },
   {
    "entityName": "geography",
    "startTokenIndex": 10,
    "endTokenIndex": 10,
    "phrase": "barcelona"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "time miami",
  "tokenizedText": [
   "time",
   "miami"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.14
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "find hotel in barcelona from today",
  "tokenizedText": [
   "find",
   "hotel",
   "in",
   "barcelona",
   "from",
   "today"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 3,
    "endTokenIndex": 3,
    "phrase": "barcelona"
   },
   {
    "entityName": "Checkin",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 5,
    "phrase": "today"
   },
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 5,
    "phrase": "today"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "search for 5 start hotels in jujuy",
  "tokenizedText": [
   "search",
   "for",
   "5",
   "start",
   "hotels",
   "in",
   "jujuy"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 2,
    "endTokenIndex": 2,
    "phrase": "5"
   },
   {
    "entityName": "Category",
    "startTokenIndex": 2,
    "endTokenIndex": 3,
    "phrase": "5 start"
   },
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 6,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "jujuy"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "search hotels, past tomorrow",
  "tokenizedText": [
   "search",
   "hotels",
   ",",
   "past",
   "tomorrow"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 4,
    "endTokenIndex": 4,
    "phrase": "tomorrow"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "loz",
  "tokenizedText": [
   "loz"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Code",
    "startTokenIndex": 0,
    "endTokenIndex": 0,
    "phrase": "loz"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "show me the weather",
  "tokenizedText": [
   "show",
   "me",
   "the",
   "weather"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "dme airport",
  "tokenizedText": [
   "dme",
   "airport"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.99
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.04
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Code",
    "startTokenIndex": 0,
    "endTokenIndex": 0,
    "phrase": "dme"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "find zzz airport",
  "tokenizedText": [
   "find",
   "zzz",
   "airport"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Code",
    "startTokenIndex": 1,
    "endTokenIndex": 1,
    "phrase": "zzz"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "change location to miami",
  "tokenizedText": [
   "change",
   "location",
   "to",
   "miami"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.08
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 3,
    "endTokenIndex": 3,
    "phrase": "miami"
   },
   {
    "entityName": "geography",
    "startTokenIndex": 3,
    "endTokenIndex": 3,
    "phrase": "miami"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "find hotel from today till next monday",
  "tokenizedText": [
   "find",
   "hotel",
   "from",
   "today",
   "till",
   "next",
   "monday"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Checkin",
    "startTokenIndex": 3,
    "endTokenIndex": 3,
    "phrase": "today"
   },
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 3,
    "endTokenIndex": 3,
    "phrase": "today"
   },
   {
    "entityName": "Checkout",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "next monday"
   },
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "next monday"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "sorry, find me airport with code bcn",
  "tokenizedText": [
   "sorry",
   ",",
   "find",
   "me",
   "airport",
   "with",
   "code",
   "bcn"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0.02
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Code",
    "startTokenIndex": 7,
    "endTokenIndex": 7,
    "phrase": "bcn"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "actionresult = \"weather in aisjj3o9f2\"",
  "tokenizedText": [
   "actionresult",
   "=",
   "\"",
   "weather",
   "in",
   "aisjj3o9f2",
   "\""
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.82
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0.02
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 5,
    "phrase": "aisjj3o9f2"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "[object object]",
  "tokenizedText": [
   "[",
   "object",
   "object",
   "]"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.06
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0.05
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "05-27-2017",
  "tokenizedText": [
   "05",
   "-",
   "27",
   "-",
   "2017"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.84
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 0,
    "endTokenIndex": 4,
    "phrase": "05-27-2017"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "change hotel location",
  "tokenizedText": [
   "change",
   "hotel",
   "location"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0.03
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "asdttt",
  "tokenizedText": [
   "asdttt"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "whats the time in miami",
  "tokenizedText": [
   "whats",
   "the",
   "time",
   "in",
   "miami"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 4,
    "endTokenIndex": 4,
    "phrase": "miami"
   },
   {
    "entityName": "geography",
    "startTokenIndex": 4,
    "endTokenIndex": 4,
    "phrase": "miami"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "time in brasil",
  "tokenizedText": [
   "time",
   "in",
   "brasil"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 2,
    "endTokenIndex": 2,
    "phrase": "brasil"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "mia",
  "tokenizedText": [
   "mia"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.65
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.02
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "3-3-2017",
  "tokenizedText": [
   "3",
   "-",
   "3",
   "-",
   "2017"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.87
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 0,
    "endTokenIndex": 4,
    "phrase": "3-3-2017"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "how is the weather in buenos aires?",
  "tokenizedText": [
   "how",
   "is",
   "the",
   "weather",
   "in",
   "buenos",
   "aires",
   "?"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.97
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "buenos aires"
   },
   {
    "entityName": "geography",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "buenos aires"
   },
   {
    "entityName": "geography",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "buenos aires"
   },
   {
    "entityName": "geography",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "buenos aires"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "n",
  "tokenizedText": [
   "n"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.98
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "find aaa airport",
  "tokenizedText": [
   "find",
   "aaa",
   "airport"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Code",
    "startTokenIndex": 1,
    "endTokenIndex": 1,
    "phrase": "aaa"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "find airport lhr",
  "tokenizedText": [
   "find",
   "airport",
   "lhr"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.99
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Code",
    "startTokenIndex": 2,
    "endTokenIndex": 2,
    "phrase": "lhr"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "juj",
  "tokenizedText": [
   "juj"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Code",
    "startTokenIndex": 0,
    "endTokenIndex": 0,
    "phrase": "juj"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "adweqwe",
  "tokenizedText": [
   "adweqwe"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "find hotel in madrid for today",
  "tokenizedText": [
   "find",
   "hotel",
   "in",
   "madrid",
   "for",
   "today"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 3,
    "endTokenIndex": 3,
    "phrase": "madrid"
   },
   {
    "entityName": "geography",
    "startTokenIndex": 3,
    "endTokenIndex": 3,
    "phrase": "madrid"
   },
   {
    "entityName": "Checkin",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 5,
    "phrase": "today"
   },
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 5,
    "phrase": "today"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "find airport zzz",
  "tokenizedText": [
   "find",
   "airport",
   "zzz"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Code",
    "startTokenIndex": 2,
    "endTokenIndex": 2,
    "phrase": "zzz"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "search hotels, \"past tomorrow\"",
  "tokenizedText": [
   "search",
   "hotels",
   ",",
   "\"",
   "past",
   "tomorrow",
   "\""
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 5,
    "phrase": "tomorrow"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "search for 5 stars hotels in barcelo",
  "tokenizedText": [
   "search",
   "for",
   "5",
   "stars",
   "hotels",
   "in",
   "barcelo"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Category",
    "startTokenIndex": 2,
    "endTokenIndex": 3,
    "phrase": "5 stars"
   },
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 6,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "barcelo"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "airport",
  "tokenizedText": [
   "airport"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "change location",
  "tokenizedText": [
   "change",
   "location"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0.19
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0.02
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": []
 },
 {
  "text": "11/11/2017",
  "tokenizedText": [
   "11",
   "/",
   "11",
   "/",
   "2017"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "None",
    "score": 0.9
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0.01
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "datetime",
    "startTokenIndex": 0,
    "endTokenIndex": 4,
    "phrase": "11/11/2017"
   }
  ]
 },
 {
  "text": "tell me the weather in new york",
  "tokenizedText": [
   "tell",
   "me",
   "the",
   "weather",
   "in",
   "new",
   "york"
  ],
  "intentPredictions": [
   {
    "name": "WeatherInPlace",
    "score": 1
   },
   {
    "name": "TimeInPlace",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "None",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindAirportByCode",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels-ChangeLocation",
    "score": 0
   },
   {
    "name": "FindHotels",
    "score": 0
   }
  ],
  "entityPredictions": [
   {
    "entityName": "Renamed Entity",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "new york"
   },
   {
    "entityName": "geography",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "new york"
   },
   {
    "entityName": "Retrieve Sample List",
    "startTokenIndex": 5,
    "endTokenIndex": 6,
    "phrase": "new york"
   }
  ]
 }
]

Definicje

EntitiesSuggestionExample

Przewidywana/sugerowana jednostka.

EntityPrediction

Sugerowana jednostka.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd podczas wywoływania operacji w interfejsie API.

IntentPrediction

Sugerowana intencja.

EntitiesSuggestionExample

Przewidywana/sugerowana jednostka.

Name Type Description
entityPredictions

Przewidywane/sugerowane jednostki.

intentPredictions

Przewidywane/sugerowane intencje.

text
 • string

Wypowiedź. Na przykład "Jaka jest pogoda jak w seattle?"

tokenizedText
 • string[]

Wypowiedź została tokenizowana.

EntityPrediction

Sugerowana jednostka.

Name Type Description
endTokenIndex
 • integer

Indeks w wypowiedzi, w której kończy się wyodrębniona jednostka.

entityName
 • string

Nazwa jednostki

phrase
 • string

Rzeczywiste tokeny składające się z jednostki.

startTokenIndex
 • integer

Indeks w wypowiedzi, w której rozpoczyna się wyodrębniona jednostka.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd podczas wywoływania operacji w interfejsie API.

Name Type Description
errorType
 • string

IntentPrediction

Sugerowana intencja.

Name Type Description
name
 • string

Nazwa intencji

score
 • number

Wynik intencji na podstawie modelu przewidywania.