Disk Restore Point

Operations

Get

Pobieranie zasobu programu Disk RestorePoint

Grant Access

Udziela dostępu do dyskuRestorePoint.

List By Restore Point

Wyświetla listę diskRestorePoints w ramach maszyny wirtualnejRestorePoint.

Revoke Access

Odwołuje dostęp do dyskuRestorePoint.