Get Current Ledger Entry

Operations

Get Current Ledger Entry

Pobiera bieżącą wartość dostępną w rejestrze.