Get Ledger Entry

Operations

Get Ledger Entry

Pobiera wpis rejestru w określonym identyfikatorze transakcji. Opcjonalnie można określić identyfikator kolekcji, aby wskazać kolekcję, z której ma zostać pobrana wartość.