Restorable Sql Containers

Operations

List

Pokaż zestawienie zdarzeń wszystkich mutacji wykonanych we wszystkich kontenerach usługi Azure Cosmos DB SQL w ramach określonej bazy danych. Pomaga to w scenariuszu, w którym kontener był oskarżany...