Solutions

Operations

Create Or Update

Zainstaluj lub zaktualizuj rozwiązanie.

Delete

Odinstaluj rozwiązanie.

Get

Pobierz szczegóły zainstalowanego rozwiązania według identyfikatora rozwiązania.

List

Pobierz szczegóły zainstalowanych rozwiązań.