Udostępnij za pośrednictwem


Storage Account Credentials

Operacje

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje poświadczenia konta magazynu.

Delete

Usuwa poświadczenia konta magazynu.

Get

Pobiera właściwości określonego poświadczenia konta magazynu.

List By Data Box Edge Device

Pobiera wszystkie poświadczenia konta magazynu na urządzeniu Data Box Edge/Data Box Gateway.