Iot Security Solutions Analytics Aggregated Alert

Operations

Dismiss

Użyj tej metody, aby odrzucić zagregowany alert rozwiązania Zabezpieczeń IoT.

Get

Użyj tej metody, aby uzyskać pojedynczy zagregowany alert rozwiązania IoT Security. Ta agregacja jest wykonywana przez nazwę alertu.

List

Użyj tej metody, aby uzyskać zagregowaną listę alertów rozwiązania IoT Security.