Udostępnij za pośrednictwem


Disaster Recovery Configs

Operacje

Break Pairing

Ta operacja wyłącza odzyskiwanie po awarii i zatrzymuje replikowanie zmian z podstawowych do pomocniczych przestrzeni nazw

Check Name Availability

Sprawdź dostępność nazw przestrzeni nazw.

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje nowy alias (konfiguracja odzyskiwania po awarii)

Delete

Usuwa alias (konfiguracja odzyskiwania po awarii)

Fail Over

Wywołuje tryb failover odzyskiwania po awarii geograficznej odzyskiwania po awarii i ponownie skonfiguruj alias, aby wskazywał pomocniczą przestrzeń nazw

Get

Pobiera alias (konfiguracja odzyskiwania po awarii) dla podstawowej lub pomocniczej przestrzeni nazw

List

Pobiera wszystkie aliasy (konfiguracje odzyskiwania po awarii)