Udostępnij za pośrednictwem


Dokumentacja interfejsu API REST usługi Custom Location Service

Jako rozszerzenie lokalizacji platformy Azure lokalizacje niestandardowe umożliwiają administratorom dzierżawy używanie klastrów Kubernetes z włączoną usługą Azure Arc jako lokalizacji docelowych na potrzeby wdrażania wystąpień usług platformy Azure.