Dokumentacja interfejsu API REST usługi Custom Location Service

Jako rozszerzenie lokalizacji platformy Azure lokalizacje niestandardowe umożliwiają administratorom dzierżawy używanie klastrów Kubernetes z włączoną usługą Azure Arc jako lokalizacji docelowych do wdrażania wystąpień usług platformy Azure.

Grupy operacji REST

Interfejs API REST lokalizacji niestandardowych zapewnia operacje pracy z następującymi zasobami:

Grupa operacji Opis
Lokalizacje niestandardowe Operacje zarządzania zasobami lokalizacji niestandardowej.