Udostępnij za pośrednictwem


Guest Configuration Assignment Reports VM SS

Operacje

Get

Pobierz raport dotyczący przypisania konfiguracji gościa zestawu skalowania maszyn wirtualnych według identyfikatora reportId.

List

Wyświetl listę wszystkich raportów dotyczących przypisania konfiguracji gościa zestawu skalowania maszyn wirtualnych, najpierw najnowszy raport.