Get Locations - Get Locations

Zwraca lokalizację dzierżawy użytkownika.

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Intune/locations?api-version=2015-01-14-preview

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
api-version
query True
  • string

Wersja interfejsu API usługi.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

odpowiedź lokalizacji jako kolekcja

Other Status Codes

nieoczekiwany błąd

Definicje

Error
Location

Jednostka lokalizacji dla danej dzierżawy.

LocationCollection

Error

Name Type Description
code
  • string
message
  • string

Location

Jednostka lokalizacji dla danej dzierżawy.

Name Type Description
id
  • string

Identyfikator zasobu

location
  • string

Resource Location

name
  • string

Nazwa zasobu

properties.hostName
  • string
tags
  • object

Tagi zasobów

type
  • string

Typ zasobu

LocationCollection

Name Type Description
nextlink
  • string

Pobiera adres URL, aby uzyskać następny zestaw wyników.

value

Jednostka lokalizacji dla danej dzierżawy.