Individual Enrollment - Delete

Usuń rekord rejestracji urządzenia.

DELETE https://your-dps.azure-devices-provisioning.net/enrollments/{id}?api-version=2021-06-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
id
path True
  • string

Identyfikator rejestracji.

api-version
query True
  • string

Wersja interfejsu API do użycia dla żądania. Obsługiwane wersje to: 2021-06-01

Nagłówek żądania

Name Required Type Description
If-Match
  • string

Element ETag rekordu rejestracji.

Odpowiedzi

Name Type Description
204 No Content

Powodzenie

Other Status Codes

Odpowiedź na błąd

Definicje

ProvisioningServiceErrorDetails

Zawiera właściwości błędu zwróconego przez usługę Azure IoT Hub Provisioning Service.

Name Type Description
errorCode
  • integer
info
  • object
message
  • string
timestampUtc
  • string
trackingId
  • string