Udostępnij za pośrednictwem


Individual Enrollment - Delete

Usuwanie rekordu rejestracji urządzenia.

DELETE https://your-dps.azure-devices-provisioning.net/enrollments/{id}?api-version=2021-10-01

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
id
path True

string

Ten identyfikator służy do unikatowego identyfikowania rejestracji urządzenia w ramach rejestracji. Ciąg bez uwzględniania wielkości liter (maksymalnie 128 znaków) znaków alfanumerycznych oraz niektóre znaki specjalne: . _ -. Brak znaków specjalnych dozwolonych na początku lub na końcu.

api-version
query True

string

Wersja interfejsu API do użycia dla żądania. Obsługiwane wersje to: 2021-10-01

Nagłówek żądania

Nazwa Wymagane Typ Opis
If-Match

string

Element ETag rekordu rejestracji.

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
204 No Content

Brak zawartości

Other Status Codes

ProvisioningServiceErrorDetails

Odpowiedź na błąd

Nagłówki

x-ms-error-code: string

Definicje

ProvisioningServiceErrorDetails

Zawiera właściwości błędu zwróconego przez usługę Azure IoT Hub Provisioning Service.

Nazwa Typ Opis
errorCode

integer

info

object

message

string

timestampUtc

string

trackingId

string