Exports

Operations

Create

Tworzenie lub aktualizowanie eksportu

Get

Pobierz eksport według identyfikatora.

List

Pobierz listę eksportów w aplikacji.

List Destinations

Wyświetl listę wszystkich miejsc docelowych połączonych z danym eksportem.

Remove

Usuń eksport.

Update

Stosowanie poprawek do eksportu.