File Uploads

Operations

Create

Utwórz konfigurację konta magazynu przekazywania pliku.

Get

Pobierz konfigurację konta magazynu przekazywania pliku.

Remove

Usuń konfigurację magazynu przekazywania plików.

Update

Aktualizowanie konfiguracji konta magazynu przekazywania pliku