Udostępnij za pośrednictwem


File Uploads

Operacje

Create

Utwórz konfigurację konta magazynu przekazywania pliku.

Get

Pobierz konfigurację konta magazynu przekazywania pliku.

Remove

Usuń konfigurację magazynu przekazywania plików.

Update

Aktualizowanie konfiguracji konta magazynu przekazywania pliku