Udostępnij za pośrednictwem


Users

Operacje

Create

Tworzenie użytkownika w aplikacji

Get

Pobieranie użytkownika według identyfikatora

List

Pobieranie listy użytkowników w aplikacji

Remove

Usuwanie użytkownika

Update

Aktualizowanie użytkownika w aplikacji za pomocą poprawki