Udostępnij za pośrednictwem


Query

Operacje

Batch

Wykonywanie partii zapytań analizy

Execute

Wykonywanie zapytania analizy

Get

Wykonywanie zapytania analizy

Resource Execute

Wykonywanie zapytania analizy przy użyciu identyfikatora zasobu

Resource Execute Xms

Wykonywanie zapytania analizy przy użyciu identyfikatora zasobu

Resource Get

Wykonywanie zapytania usługi Analytics przy użyciu identyfikatora URI zasobu

Resource Get Xms

Wykonywanie zapytania usługi Analytics przy użyciu identyfikatora URI zasobu