Firewall Rules

Operations

Create Or Update

Tworzy nową regułę zapory lub aktualizuje istniejącą regułę zapory.

Delete

Usuwa regułę zapory serwera.

Get

Pobiera informacje o regule zapory serwera.

List By Server

Wyświetl listę wszystkich reguł zapory na danym serwerze.