Operations

Operations

List

Wyświetla listę wszystkich dostępnych operacji interfejsu API REST witryny Microsoft.Marketplace.