Content Key Policies

Operations

Create Or Update

Tworzenie lub aktualizowanie zasad klucza zawartości

Delete

Usuwanie zasad klucza zawartości

Get

Pobieranie zasad klucza zawartości

Get Policy Properties With Secrets

Pobieranie zasad klucza zawartości z wpisami tajnymi

List

Lista zasad klucza zawartości

Update

Aktualizowanie zasad klucza zawartości