Udostępnij za pośrednictwem


NetApp Resource

Operacje

Check File Path Availability

Sprawdzanie dostępności ścieżki pliku

Check Name Availability

Sprawdzanie dostępności nazwy zasobu

Check Quota Availability

Sprawdzanie dostępności limitu przydziału

Query Network Sibling Set

Opisywanie zestawu elementów równorzędnych sieci

Query Region Info

Opisuje informacje specyficzne dla regionu.

Update Network Sibling Set

Aktualizowanie funkcji sieciowych zestawu elementów równorzędnych sieci