Network Security Perimeters

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje obwód zabezpieczeń sieci.

Delete

Usuwa obwód zabezpieczeń sieci.

Get

Pobiera określony obwód zabezpieczeń sieci według nazwy.

List

Wyświetlanie listy obwodów zabezpieczeń sieci w grupie zasobów.

List By Subscription

Wyświetl listę wszystkich obwodów zabezpieczeń sieci w ramach subskrypcji.