Udostępnij za pośrednictwem


Monitored Subscriptions

Operacje

Create Or Update

Dodaj subskrypcje, które powinny być monitorowane przez zasób monitora NewRelic.

Delete

Aktualizacje subskrypcje monitorowane przez zasób monitora NewRelic

Get

Wyświetl listę subskrypcji aktualnie monitorowanych przez zasób monitora NewRelic.

List

Wyświetl listę subskrypcji aktualnie monitorowanych przez zasób monitora NewRelic.

Update

Aktualizacje subskrypcje monitorowane przez zasób monitora NewRelic