Udostępnij za pośrednictwem


Server Security Alert Policies

Operacje

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje zasady wykrywania zagrożeń.

Get

Pobieranie zasad alertów zabezpieczeń serwera.

List By Server

Pobierz zasady wykrywania zagrożeń serwera.