Udostępnij za pośrednictwem


Private Link Resources

Operacje

Get

Pobiera zasób łącza prywatnego dla klastra.

List By Cluster

Pobiera zasoby łącza prywatnego dla klastra.