System Scan Rulesets

Operations

Get

Pobieranie zestawu reguł skanowania systemu dla źródła danych

Get By Version

Pobieranie zestawu reguł skanowania według wersji

Get Latest

Pobieranie najnowszej wersji zestawu reguł skanowania systemu

List All

Wyświetlanie listy wszystkich zestawów reguł skanowania systemu dla konta

List Versions By Data Source

Wyświetlanie listy wersji zestawu reguł skanowania systemu w wykazie danych