Udostępnij za pośrednictwem


Network Security Perimeter Configurations

Operacje

Get

Pobiera konfigurację obwodu zabezpieczeń sieci.

List By Service

Pobiera listę konfiguracji obwodowych zabezpieczeń sieci dla usługi wyszukiwania.

Reconcile

Uzgadnianie konfiguracji obwodowej zabezpieczeń sieci dla dostawcy zasobów usługi Azure AI Search. Wyzwala to ręczną ponowną synchronizację z granicą zabezpieczeń sieci...