Udostępnij za pośrednictwem


Product Settings

Operacje

Delete

Usuń ustawienie produktu.

Get

Pobiera ustawienie.

List

Lista wszystkich ustawień

Update

Aktualizacje ustawienie.