Udostępnij za pośrednictwem


Queues - Authorization Rules

Operacje

Create Or Update Authorization Rule

Tworzy regułę autoryzacji dla kolejki.

Delete Authorization Rule

Usuwa regułę autoryzacji kolejki.

Get Authorization Rule

Pobiera regułę autoryzacji dla kolejki według nazwy reguły.

List Authorization Rules

Pobiera wszystkie reguły autoryzacji dla kolejki.

List Keys

Podstawowe i pomocnicze parametry połączenia z kolejką.

Regenerate Keys

Ponownie generuje podstawowe lub pomocnicze parametry połączenia do kolejki.