Namespaces

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje przestrzeń nazw usługi. Po utworzeniu manifest zasobu tej przestrzeni nazw jest niezmienny. Ta operacja jest idempotentna.

Delete

Usuwa istniejącą przestrzeń nazw. Ta operacja usuwa również wszystkie skojarzone zasoby w przestrzeni nazw.

Get

Pobiera opis określonej przestrzeni nazw.

List

Pobiera wszystkie dostępne przestrzenie nazw w ramach subskrypcji, niezależnie od grup zasobów.

List By Resource Group

Pobiera dostępne przestrzenie nazw w grupie zasobów.

Update

Aktualizuje przestrzeń nazw usługi. Po utworzeniu manifest zasobu tej przestrzeni nazw jest niezmienny. Ta operacja jest idempotentna.