Udostępnij za pośrednictwem


Clusters

Operacje

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje zasób klastra usługi Service Fabric.

Delete

Usuwa zasób klastra usługi Service Fabric.

Get

Pobiera zasób klastra usługi Service Fabric.

List

Pobiera listę zasobów klastra usługi Service Fabric utworzonych w określonej subskrypcji.

List By Resource Group

Pobiera listę zasobów klastra usługi Service Fabric utworzonych w określonej grupie zasobów.

List Upgradable Versions

Operacja pobierania minimalnej i maksymalnej wersji możliwej do dostosowania z bieżącej wersji klastra lub wymaganej ścieżki w celu uzyskania określonej wersji docelowej.

Update

Aktualizacje konfiguracji zasobu klastra usługi Service Fabric.