BackupConfigurationInfo

Opisuje informacje o konfiguracji kopii zapasowej.

Dziedziczenie

"BackupConfigurationInfo" jest podstawowym typem modelu typu polimorficznego. Właściwość "Kind" jest dyskryminująca dla typów pochodnych. Wartość właściwości "Kind" określa serializowaną zawartość w przewodzie (jeden z następujących typów pochodnych). W poniższej Kind tabeli wymieniono wartość właściwości i odpowiadający mu typ pochodny, który reprezentuje.

Typy pochodne

Rodzaj Typ pochodny
Aplikacja ApplicationBackupConfigurationInfo
Usługa ServiceBackupConfigurationInfo
Partycja PartitionBackupConfigurationInfo