Udostępnij za pośrednictwem


ClusterUpgradeDomainCompletedEvent

Zdarzenie Ukończono uaktualnianie domeny klastra.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
EventInstanceId string (uuid) Tak
Category ciąg Nie
TimeStamp ciąg (data-godzina) Tak
HasCorrelatedEvents boolean Nie
TargetClusterVersion ciąg Tak
UpgradeState ciąg Tak
UpgradeDomains ciąg Tak
UpgradeDomainElapsedTimeInMs liczba (podwójna) Tak

EventInstanceId

Typ: ciąg (uuid)
Wymagane: Tak

Identyfikator wystąpienia FabricEvent.


Category

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Kategoria zdarzenia.


TimeStamp

Typ: ciąg (data-godzina)
Wymagane: Tak

Zdarzenie czasu zostało zarejestrowane.


HasCorrelatedEvents

Typ: wartość logiczna
Wymagane: Nie

Pokazuje, że są dostępne istniejące powiązane zdarzenia.


TargetClusterVersion

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Docelowa wersja klastra.


UpgradeState

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Stan uaktualnienia.


UpgradeDomains

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Uaktualnij domeny.


UpgradeDomainElapsedTimeInMs

Typ: liczba (podwójna)
Wymagane: Tak

Czas trwania uaktualniania domeny w mili-sekundach.