Udostępnij za pośrednictwem


HealthState, wyliczenie

typ: ciąg

Stan kondycji zasobu, takiego jak aplikacja, usługa lub sieć.

Możliwe wartości:

  • Invalid — wskazuje nieprawidłowy stan kondycji. Wszystkie wyliczenia usługi Service Fabric mają nieprawidłowy typ. Wartość jest równa zero.
  • Ok - Wskazuje, że stan kondycji jest w porządku. Wartość to 1.
  • Warning — Wskazuje, że stan kondycji jest na poziomie ostrzeżenia. Wartość to 2.
  • Error — wskazuje, że stan kondycji jest na poziomie błędu. Należy zbadać stan kondycji błędu, ponieważ może to mieć wpływ na poprawne funkcje klastra. Wartość to 3.
  • Unknown — wskazuje nieznany stan kondycji. Wartość to 65535.