Udostępnij za pośrednictwem


ClusterUpdateParameters

Żądanie aktualizacji klastra

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
Właściwości ClusterPropertiesUpdateParameters Nie
Tagi mapowania ciągu na ciąg Nie

properties

Typ: ClusterPropertiesUpdateParameters
Wymagane: Nie

Opisuje właściwości zasobów klastra, które można zaktualizować podczas operacji PATCH.


tags

Typ: mapa ciągu na ciąg
Wymagane: Nie

Parametry aktualizacji klastra