ServerCertificateCommonNames

Opisuje listę certyfikatów serwera, do których odwołuje się nazwa pospolita, która jest używana do zabezpieczania klastra.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
commonNames tablica serverCertificateCommonName Nie
x509StoreName ciąg (wyliczenie) Nie

commonNames

Typ: tablica ServerCertificateCommonName
Wymagane: Nie

Lista certyfikatów serwera, do których odwołuje się nazwa pospolita, która jest używana do zabezpieczania klastra.


x509StoreName

Typ: ciąg (wyliczenie)
Wymagane: Nie

Lokalizacja lokalnego magazynu certyfikatów.

  • AddressBook — magazyn certyfikatów dla innych użytkowników.
  • AuthRoot — magazyn certyfikatów dla urzędów certyfikacji innych firm.
  • CertificateAuthority — magazyn certyfikatów dla pośrednich urzędów certyfikacji.
  • Niedozwolone — magazyn certyfikatów dla odwołanych certyfikatów.
  • Mój — magazyn certyfikatów dla certyfikatów osobistych.
  • Główny — magazyn certyfikatów dla zaufanych głównych urzędów certyfikacji.
  • TrustedPeople — magazyn certyfikatów dla bezpośrednio zaufanych osób i zasobów.
  • TrustedPublisher — magazyn certyfikatów dla bezpośrednio zaufanych wydawców.