Udostępnij za pośrednictwem


Wycofywanie uaktualnienia klastra w wersji 82

Wycofaj uaktualnienie klastra usługi Service Fabric.

Wycofaj kod lub uaktualnienie konfiguracji klastra usługi Service Fabric.

Żądanie

Metoda Identyfikator URI żądania
POST /$/RollbackUpgrade?api-version=6.0&timeout={timeout}

Parametry

Nazwa Typ Wymagane Lokalizacja
api-version ciąg Tak Zapytanie
timeout liczba całkowita (int64) Nie Zapytanie

api-version

Typ: ciąg
Wymagane: Tak
Ustawienie domyślne: 6.0

Wersja interfejsu API. Ten parametr jest wymagany, a jego wartość musi mieć wartość "6.0".

Wersja interfejsu API REST usługi Service Fabric jest oparta na wersji środowiska uruchomieniowego, w której wprowadzono lub zmieniono interfejs API. Środowisko uruchomieniowe usługi Service Fabric obsługuje więcej niż jedną wersję interfejsu API. Jest to najnowsza obsługiwana wersja interfejsu API. Jeśli zostanie przekazana niższa wersja interfejsu API, zwrócona odpowiedź może być inna niż ta udokumentowana w tej specyfikacji.

Ponadto środowisko uruchomieniowe akceptuje wszystkie wersje wyższe niż najnowsza obsługiwana wersja do bieżącej wersji środowiska uruchomieniowego. Jeśli więc najnowsza wersja interfejsu API to 6.0, ale jeśli środowisko uruchomieniowe ma wartość 6.1, aby ułatwić pisanie klientów, środowisko uruchomieniowe zaakceptuje wersję 6.1 dla tego interfejsu API. Jednak zachowanie interfejsu API będzie zgodnie z udokumentowaną wersją 6.0.


timeout

Typ: liczba całkowita (int64)
Wymagane: Nie
Ustawienie domyślne: 60
InclusiveMaximum: 4294967295
InclusiveMinimum: 1

Limit czasu serwera na potrzeby wykonywania operacji w sekundach. Ten limit czasu określa czas trwania, przez który klient chce poczekać na ukończenie żądanej operacji. Wartość domyślna tego parametru to 60 sekund.

Odpowiedzi

Kod stanu HTTP Opis Response Schema
202 (zaakceptowane) Pomyślna odpowiedź oznacza, że wycofanie uaktualnienia klastra zostało zainicjowane.
Wszystkie inne kody stanu Szczegółowa odpowiedź na błąd.
Błąd sieci szkieletowej